Prognoza dla Waszej przyjaźni - Sprawdź się >>

I. Postanowienia ogólne
a) Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu.
b) Użytkownik korzystając z Serwisu, akceptuje jego treść.


II. Korzystanie z Serwisu
a) Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, która posiada telefon w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
b) Po wysłaniu wiadomości SMS, Użytkownik otrzymuje wiadomość zwrotną, która zawiera kod dostępu do Serwisu.
c) Administratorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za:
- korzystanie z Serwisu i Usług w nim zawartych przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
- przerwy w świadczeniu Usług, spowodowane przyczynami technicznymi.
d) Użytkownik Serwisu nie ma prawa do zwrotów kosztu za uzyskanie kodu dostępu.

III. Postanowienia końcowe
a) Usługa SMS jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (Era, Plus GSM, Orange, Play, Polsat Cyfrowy).
b) Regulamin Serwisu jest zawarty na jego stronie internetowej.
c) Administratorzy Serwisu będą przetwarzali i przechowywali numer telefonu komórkowego, z którego wysłana została wiadomość.
d) Administratorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub
z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
e) Aktualizacja regulaminu: 12.01.2010r.